บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จำกัด

ประกอบกิจการจ้างเหมาแรงงาน บริการรับทำความสะอาดครบวงจร, บริการรับทำความสะอาดด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มีการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และ เครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจรทั้ง สถานประกอบการ หมู่บ้าน, โครงการต่างๆ, โรงงานอุตสาหกรรม , สำนักงานราชการ, อาคารสูงทั้งภายในและภายนอกอาคาร, ห้างสรรพสินค้า, ลานเอนกประสงค์, ศูนย์การแสดงสินค้า และอื่นฯ อีกมากมาย

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ และมุมมองใหม่ในด้านการบริการ อีกทั้งยังมีความรู้ความชำนาญโดยตรง จึงพร้อมให้บริการงานอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพโดยทีมบริหารมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบ เน้นการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง รวดเร็ว ฉับไว เพื่อให้ท่านวางใจและมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการเป็นอย่างดีพร้อมการันตีในผลงาน โดยยึดหลักในการให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรก และยึดหลักว่า “ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของเรา”

แนวคิดและนโยบาย

ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้แม่บ้านส่วนใหญ่ออกไปทำงานนอกบ้าน และสถานประการการต่างๆ ยังมีมาตรการในการลดขั้นตอนในการทำงานโดยเลือกใช้บริการทำความสะอาดตามสถานประกอบการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน หรือมีความถนัดเฉพาะด้าน เพื่อดูแลรักษาความสะอาด โดยไม่ต้องมาเสียเวลาควบคุมดูแลเอง

บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จำกัด พร้อมที่จะนำเสนอการบริการที่ดีให้กับลูกค้า ทั้งในเรื่องของเทคนิคการทำงาน โดยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสถานที่ โดยคำนึงถึงความประหยัด แต่ยึดถือคุณภาพ พนักงานที่ให้บริการได้รับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกกับงานด้านบริการ มีความมุ่งมั่น รักในงาน ทำงานอย่างมืออาชีพ ทั้งเรื่องของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ความพึงพอใจมากที่สุด

รู้จักเรา

บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จำกัด บริการรับทำความสะอาด ครบวงจร ให้บริการทำความสะอาดครบวงจรทั้งแบบจัดส่งแม่บ้านประจำ สำนักงาน อพาร์ทเมนท์ คอนโด หรือแบบเป็นครั้งเดียวเสร็จ

ช่องทางการติดต่อ

  • ที่ตั้ง : 9/10 หมู่ที่ 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • โทร/สำนักงาน. 02-0474951
  • โทร.081-4287979, 092-9194241
  • อีเมล : ccprofess33@gmail.com

 copyright © 2018 บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จำกัด
Design by  WebEasyEasy.com